Consultancy

Uit de eerste onderzoeken moet blijken of er reeds vergelijkbare producten bestaan en wat de potentie is van een idee. Vervolgens moet er een beslissing genomen worden over de vervolgstappen voor de ontwikkeling en uitwerking van uw idee.

Wij kunnen u advies geven over de te volgen strategie en u tijdens het vervolgtraject verder adviseren en begeleiden.